Πρεπει να δοκιμασετε

Δεν γνωρίζουμε πότε ο άνθρωπος άρχισε να ασχολείται με την αμπελουργία και πότε φτιάχτηκε το πρώτο κρασί. Τα επιβεβαιωμένα

στοιχεία για τα βουλγαρικά εδάφη χρονολογούνται στην ορειχάλκινη εποχή (3η χιλιετηρίδα π. Χ.). Ο Όμηρος περιγράφει της αρχαία

Θράκη ως γη όπου παράγεται θαυμάσιο κρασί. Στοιχεία για καλά αναπτυγμένη αμπελουργία και οινοποιία εντοπίζουμε και στα έργα

άλλων αρχαίων συγγραφέων, όπως π. χ. στα έργα του Πλάτωνα, του Ξενοφώντα, του Αθήναιου, του Πολυγένη κ. α. Καθόλου τυχαία

στην αρχαία Θράκη ήταν ευρέως διαδεδομένη η λατρεία του Διονύσου για την οποία συνηγορούν πλήθος αρχαιολογικών μνημείων.

Σε αυτή εδώ την γη, τοπικοί παραγωγοί δημιουργούν μοναδικές γεύσεις σε κρασί και τσίπουρο. Αρκεί μια φορά να δοκιμάσετε, και η

γεύση τους θα σας συνοδέψει. Ζητήστε και δοκιμάστε τοπικό κρασί και τσίπουρο από τους δικούς μας ανθρώπους.

 Καταγραφή